Aktualności

KONTRAKT 1 | KONTRAKT 2 | KONTRAKT 3 | KONTRAKT 4 | KONTRAKT 5

ZAKRES PRAC | POSTĘP ROBÓT | AKTUALNOŚCI | GALERIA ZDJĘĆ

31.03.2011 r. - wydano polecenie rozpoczęcia prac

17.03.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy.

3.03.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą konsorcjum Mota – Engil Polska Central Europe z siedzibą w Krakowie (jako lider, Polska) wraz z partnerami: Mota – Engil Engenharia e Construcao (Portugalia), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy (wartość 624 363 148,38 zł, po uwzględnieniu zmian w podatku VAT 629 480 879,10 zł).

31.01.2011 r. - Wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja stała się ostateczna 8.03.2011 r.).

16.12.2009 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Lublinie.

29.09.2010 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.